pogoji
sodelovanja

Pogoji sodelovanja

Pogoji sodelovanja

Strinjam se in izjavljam:

Da so vsi podatki v prijavnem obrazcu resnični ter da k udeležbi na prireditvi pristopam na podlagi svoje svobodne odločitve.
Da sta poravnana prijavnina in polnoletnost pogoj za nastop na prireditvi. Na prireditvi lahko tečejo tekmovalci z dopolnjeno starostjo 14 let ob pisni privolitvi staršev oziroma skrbnikov.
Da prireditev pomeni povečan telesni napor in obremenitev, zaradi česar je dodatni pogoj za udeležbo na prireditvi, da sem zdrav, vsestransko pripravljen za prireditev, da imam opravljen zdravniški pregled ter odsotnost kakršnih koli zdravstvenih zadržkov ali omejitev.
Da bom upošteval navodila organizatorja za primerno opremo (lastna svetilka in čelada, tekaška oprema).
Da bom upošteval vsa navodila organizatorja in da se strinjam z vsemi pogoji, navodili in odločitvami organizatorja. Seznanjen sem tudi s tem, da lahko kadar koli med samo prireditvijo, v skladu s pravili, odstopim.

Izjavljam, da sem seznanjen z nevarnostmi in tveganji, ki se lahko pojavijo v zvezi z udeležbo na tej prireditvi, ter da v primeru nastanka kakršne koli škode, kot so npr., vendar ne izključno, telesne poškodbe, telesne bolečine, strah, duševne bolečine in poškodbe na stvareh, ne bom tožil organizatorja in/ali od njega zahteval povrnitve morebitne nastale škode ali plačila nadomestila. Seznanjen sem, da tekmujem na podlagi svoje svobodne privolitve in na svojo lastno odgovornost ter da organizator ne prevzema odgovornosti za nastanek morebitne škode, tako posredne kot neposredne, v kateri koli obliki.

Seznanjen sem, da organizator ni odgovoren za kakršno koli izgubo, materialno škodo, druge zahtevke, izdatke ali stroške, ki bi nastali v zvezi z mojim sodelovanjem na prireditvi.

Strinjam se, da organizator uporabi osebne podatke, ki sem jih vnesel na prijavni obrazec, za namene, povezane z mojim sodelovanjem na tej prireditvi. Soglašam, da se lahko rezultati prireditve objavijo v sredstvih javnega obveščanja ter na spletnih straneh, povezanih s prireditvijo, vključno z mojimi fotografijami, filmskimi in video posnetki, intervjuji ipd., ne da bi organizatorji ali mediji za to potrebovali moje posebno dovoljenje in ne da bi za to pričakoval ali zahteval kakršno koli nadomestilo oz. plačilo.

Seznanjen sem, da denarja za prijavnino ali morebitnih stroškov v povezavi z Rudarskim maratonom organizator ne vrača pod nobenimi pogoji, razen zaradi odpovedi prireditve s strani organizatorja. V primeru predhodne poškodbe se prijavnina lahko prenese na drugo osebo.

Udeleženec bo upošteval vse omejitve zaradi epidemije korona virusa, ki bodo veljavne na dan prireditve.

V vednost:

Organizator bo osebne podatke udeležencev uporabljal in shranjeval skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 86/2004 in naprej). Z udeležbo udeleženec dovoljuje, da organizator navedene osebne podatke hrani in obdeluje v svojih zbirkah neomejeno oziroma do preklica pisne privolitve udeleženca.

Organizator prireditve Rudarski maraton lahko prireditev odpove ali spremeni potek proge. Prav tako lahko organizator spremeni te pogoje sodelovanja. O morebitnih spremembah bo udeležence in ostalo javnost obvestil na svoji spletni strani (www.rudarski-tek.si).

V primeru odpovedi prireditve s strani organizatorja bo prijavnina udeležencem povrnjena.

Udeleženec ima vse pravice skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 20/1998 in naprej).

Čeprav so pogoji napisani v moški obliki, enako velja tudi za ženske.

Rudarski tek

V samosvojem knapovskem okolju Zasavja tekači tečejo povsem drugače, kot na drugih tekaških prireditvah: s čeladami in naglavnimi svetilkami.

Povezave

Spremljajte nas